گفتاردرمانی تبریز

درمان تاخیر رشدی، اختلالات تلفظی، اتیسم/ اوتیسم، لکنت، کم توانی ذهنی، اختلال خواندن و نوشتن، اختلال جویدن و بلع، کم شنوایی، آفازی،فلج مغزی، شکاف لب و کام

گفتاردرمانی تبریز

درمان تاخیر رشدی، اختلالات تلفظی، اتیسم/ اوتیسم، لکنت، کم توانی ذهنی، اختلال خواندن و نوشتن، اختلال جویدن و بلع، کم شنوایی، آفازی،فلج مغزی، شکاف لب و کام

گفتاردرمانی تبریز

ارایه خدمات ذیل در مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز :

1- ارزیابی درمان و توانبخشی کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالی (اختلالات توجه و تمرکز)
2- ارزیابی درمان و توانبخشی اتیسم (اوتیسم)
3- ارزیابی درمان و توانبخشی کم شنوایی و ناشنوایی
4- ارزیابی درمان و توانبخشی در پردازش حسی و پردازش حس شنیداری
5- ارزیابی درمان و توانبخشی تاخیر در رشد گفتار و زبان
6- ارزیابی درمان و توانبخشی کم توانی ذهنی و ناتوانی ذهنی
7- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات و مشکلات یادگیری
8- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات و مشکلات خواندن و نوشتن
9_-ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات تولید صداها و تلفظ
10- ارزیابی درمان و توانبخشی فلج مغزی و سی پی
11- ارزیابی درمان و توانبخشی مشکلات و اختلالات ناشی از آسیبهای مغزی و سکته
12- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات ارتباط اجتماعی (اتیسم، آسپرگر و .......)
13- ارزیابی درمان و توانبخشی شکاف لب وکام
14- ارزیابی درمان و توانبخشی ناروانی گفتار (لکنت، کلاترینگ و ....)
15- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات جویدن و بلع
16- ارزیابی درمان و توانبخشی مشکلات تغذیه ای
17- ارزیابی درمان و توانبخشی مشکلات حنجره ای وصدا
18- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات ارتباطی، گفتار و زبان سالمندی

نویسندگان
پیوندهای روزانه

۱۸ مطلب با موضوع «اختلالات تلفظی» ثبت شده است

تکنیک های پیشنهادی برای آموزش تولید عبارت است از

1- تقارب تدریجی:

در این روش بیمار را از یک حالت آوایی به حالت آوایی دیگر و بعد به آوایی دیگر و ..... تا به آوای هدف برسیم. به نحوی که هر آوا نسبت به آوای قبل از خود به آوای هدف نزدیکتر است که حلقه آخر واج هدف خواهد بود. اولین حلقه ی این زنجیره نیز آوای خطای تولیدی کودک می باشد . در این شیوه باید گام به گام به واج هدف نزدیک شد و در هرمرحله پاداشهایی را برای کودک ارایه نمود.

2- تحریک شنیداری:

گفتار درمان واج هدف را به طور مجزا برای بیمار تولید می کند تا بیمار نحوه ی تولید صحیح آنرا یاد بگیرد. که از روشهای مختلف تحریک شنیداری مانند کش دادن، شدت بخشیدن و غیره استفاده می شود.

3- تعیین جایگاه تولید:

که بیشترین استفاده را برای گفتار درمانها دارد .در این روش دستورهایی برای جایگزینی اندامها ی گویایی مثلا باستفاده از دستورزی ویا چوب آبسلانگ به کودک داده می شود.

4- اصلاح سایر آواهای آموخته شده:

این روش مانند روش تقارب تدریجی می باشد با این تفاوت که بجای تغییرات گام به گام برای تولید آوای هدف از تغییر مستقیم واج خطا به واج هدف استفاده می شود. واجی را که کودک در آن مهارت دارد را انتخاب و سپس با تغییر به واج هدف تبدیل می کنیم.

5- روش واژه ی کلیدی:

کودک در برخی از بافتها واج هدف را درست و در برخی دیگر نادرست تلفظ می کند که واجهای تولیدی صحیح را واژه ی کلیدی می گویند. درمانگر پس از شناسایی واج هدف از مودک می خواهد که آنرا درست تولید نماید و واج هدف را کش دهد و یا برجسته نماید و یا ... تا ویژگیهای واج هدف مورد تاکید قرار گرفته و تثبیت شود.

ج- تحکیم:

سومین مرحله مرحله تحکیم است که در طول دوره درمان در هر مرحله انجام می گیرد و در بین سایر مراحل انجام می گیرد. هدف از این مرحله عبارت است از توانایی حفظ واج هدف در شرایط و موقعیتهای گوناگون.

روشهای تحکیم عبارتند از :

الف کش دادن آوای مزبور تاکید و تشدید آن، بلند ادا کردن و ...

ب- همرا هکردن عمل نوشتن با واج هدف

پ –تولید پشت سر هم و با سرعت آواها

چ- تمرین منفی: تولید واج به صورت خطا (خطای خود کودک)

روش سنتی روشی است عام که برای تمام اختلالات تولید کاربرد دارد.

روش حسی حرکتی، روش متکی بر مختصات ممیزه، روش متکی بر جفت واجهای متقابل و روش درمانی متکی بر والدین از روشهای درمان دیگر برای درمان اختلالات تولید می باشد.

09146590651

دکتر جعفر معصومی            دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه تهران
Tabslp.com

https://telegram.me/jafarmasumi

https://www.instagram.com/goftardarmani_tabriz/

  https://twitter.com/masumislp

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ خرداد ۹۷ ، ۱۲:۲۴
jafar masumi

رویکردهای مهم تولید درمانی:

تولید درمانی در اساس عبارت است از طرحریزی یک برنامه ی جبرانی فشرده، پربار و کنترل شده که شامل آموزش، تحریکو تقویت روندهای پس نورد برای بیمار می باشد.

روش سنتی:

 ون رایپر و ایروین در 1958 اساس روش سنتی درمان اختلالات تولید را نظریه ی خودتنظیمی یا پس نورد می داند. بر مبنای نظریه ی فوق نخستین کار در برنامه ی درمانی بازگشایی حلقه ی بسته ی مزبور می باشد. یعنی باید کودک بتواند ماهیت واج هدف را با واج خطای تولیدی خود تشخیص بدهد که ون رایپر و ایروین این مرحله از درمان را مرحله ی آموزش شنیداری می نامند.

الف: شگرد های پیشنهادی ون رایپر برای آموزش شنیداری:

1- تجزیه:

در این مرحله کودک باید از وجود آن آوا در بافت آوایی و گفتار آگاه گردد. مثلا می توانیم آن صدا را بکشیم برجسته کنیم و .... و کودک وجود آنرا برای ما گزارش نماید.

2- تحریک

در این مرحله مسیر شنیداری کودک توسط درمانگر، معلمان گفتار و زبان، و سایر افراد بمباران می شود تا کودک هرچه بیشتر با با آوای مورد نظر آشنا شود.

3- تشخیص:

در این مرحله کودک مشخصه های اصلی آوای هدف را شناسایی می کند. این کار با مقایسه و مقابله ی ویژگیهای شنیداری آوای هدف با سایر آواها انجام می گیرد.

4- تمییز:

در این مرحله آوای خطا و آوای هدف توسط کودک مقایسه می گردد. که از شیوه های برونی- برونی، درونی- برونی و برونی برونی استفاده می گردد.

ب- آموزش تولید

این مرحله زمانی آغلز می شود که کودک در تشخیص صداهای صحیح و یا غلط خود در بافتهای آوایی مختلف توانا شود. برای آموزش تولید مراحل زیر را طی میکنیم:

ا- آموزش صدا در سطح واج

2- آموزش صدا در سطح هجا

3- آموزش صدا در سطح کلمه در سه موقعیت

4- آموزش صدا در سطح جمله و در بافتهای گوناگون

09146590651

دکتر جعفر معصومی            دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه تهران
Tabslp.com

https://telegram.me/jafarmasumi

https://www.instagram.com/goftardarmani_tabriz/

  https://twitter.com/masumislp

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۹۷ ، ۰۹:۵۰
jafar masumi

 تولید صداهای گفتاری

بنابراین تولید هم خوانها در سه جهت قابل بررسی است

1- از نظر جایگاه تولید:

محلی از دستگاه تولید که یک آوا در آن تولید می شود.

2- از نظر شیوه ی تولید:

نوع تغییری که در اندامهای تولید به وجود می آید تا صدا تولید شود

3- واکداری وبیواکی:

مربوط به ارتعاش یا عدم ارتعاش تارآواها در حین تولید هم خوانها می باشد.

تغییر شکل دهان و تغییر حجم آن موجب تولید واکه های گوناگون می شود. حجم وشکل دهان توسط فک زیرین، زبان و لبها تغییر می کند. تولید واکه ها از سه جنبه بررسی می شود .

1- پسین یا پیشین بودن:

با توجه به این که قسمت جلوی دهان سبب تغییر حجم دهان شود و یا قسمت عقب آن واکه های پیشین(اٌ ، او ای) و واکه ای پسین را خواهیم داشت.

2- باز و بسته بودن:

فاصله ی زبان تا کام معیار قضاوت در این مورد خواهد بود.

3- گستردگی و گرد بودن:

با توجه به شکل لبها در تولید واکه ها آنها را به گسترده و گرد بودن تقسیم می کنند.

نواحی تشدید کننده ی صوت:

تقویت صوت ممکن است در نواحی حلق، دهان، بینی و یا فضای بین لبها انجام گیرد. البته سایر حفراتی که در مسیر خروج هوا قرار دارد نیز در تشدید صوت موثر می باشد. بسته به اینکه در هنگام تولید صوت تمرکز صوتی یک صدا کجا باشد محل تشدید آن مشخص می شود..مثلا تشدید خیشومی، دهانی ویا تشدیدپیشین یا پسین.


09146590651

دکتر جعفر معصومی            دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه تهران
Tabslp.com

https://telegram.me/jafarmasumi

https://www.instagram.com/goftardarmani_tabriz/

  https://twitter.com/masumislp

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۷ ، ۰۸:۳۳
jafar masumi

درمان

اساسا تولید درمانی یک شیوه جبرانی است و در نظر گرفتن اختلالات واج شناختی و آواشناختی مهم است.

انواع روشهای درمان

a- روش سنتی    b- روش حسی حرکتی   c- روش متکی بر مختصات ممیز d- روش متکی بر جفت واجهای متقابل E- روش محرکهای جفت F- روش متکی بر والدین

روش درمان سنتی

اساس روش براساس خود  تنظیمی است براساس نظریه ون رایپرو ایروین اولین مرحله درمان بازگشایی حلقه مزبور است. و اولین مرحله این بازگشایی نیز آموزش شنیداری است که بین واج هدف واج خطا تفاوت ایجاد می‌گردد.

شگردهای ون رایپر برای آموزش شنیداری

A- تجزیه: شناسایی واج هدف از بین واج‌های دیگر.  تفاوت در دو مختصه

                                                                        تفاوت در یک مختصه

                                                                        بیشترین شباهت.

B- تحریک: شناسایی آوا توسط کودک و آشنایی کودک با  این مشکل (بمباران شنیداری)

C- تشخیص: مشخصه‌های اصلی آوای هدف را تشخیص دهد.

d- تمیز: آوای خطا را با آوای هدف مقایسه کند.

2- آموزش تولید

a- تقارب تدریجی:

b- تحریک شنیداری:

c- جایگاه تولید:

d- اصلاح سایرآواهای آموخته شده

E- واژه کلیدی

3- مرحله تحکیم

a- کش دادن آوای مزبور

b- تکیه بر مسیر بساوایی کینستزی

c- نوشتن

d- تمرین منفی

    09146590651

دکتر جعفر معصومی            دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه تهران
Tabslp.com

https://telegram.me/jafarmasumi

https://www.instagram.com/goftardarmani_tabriz/

  https://twitter.com/masumislp

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۶ ، ۰۹:۵۷
jafar masumi

حسهای دخیل در تولید صداهای گفتاری

تمیز شنیداری: ناتوانی در تمیز شنیداری  علت ا صلی هر  اختلال تولیدی است. تراویس و راسموس در 1931 به این نتیجه رسیدند که کودکان دچار اختلال تولیدی در مقایسه با کودکان عادی ضعف بیشتری در تمیز صداها از خود نشان می‌دادند. بنظر و نیز ارتباط بین اختلالات تولیدی و ضعف قوه شنیداری در کودکان زیر 9 سال ثابت شده است و بالای این سن بندرت مشاهده می‌گردد و تست و پمن از معروفترین این آزمونهاست که توسط تراپیست‌ها بکار برده می‌شود.

صداهایی که کیفیت صوتی آنها بسیار شبیه به هم است در ذهن انسان یا تکیه بر خصوصیات تولیدی- حرکتی تمیز داده می‌شوند و این نظر توجیه کننده­ی آن است که خطا در جایگاه تولید غالبا شایع‌ترین خطا در گفتار  کودکان است

B- استریوگنوز دهانی: اختلال در حس‌های دهانی اگر عامل اصلی اختلال تولیدی نباشد حداقل عامل مساعد کننده است. که سنجش استریوگنوز دهانی با تست شناسایی شکل اشیاء انجام می‌گیرد و راه دیگر سنجش رقم آستانه D. L می‌باشد.

ساموزوکین خاطرنشان ساختند که حس دهانی و کینستنری موجب می‌شود که فرد بر تنش عضلات خود وضعیت قرار گیری اندامهای گویای آگاهی داشته باشندو به همین خاطر در اولین مرحله آ‌موختن اهمیت دارد.

C- مهارتهای حرکتی ظریف و دیاردو کوکینزیس

گفتار مستلزم حرکات سریع و تکراری اندامهای گویایی است و کودکانی که مهارتهای حرکتی ظریف آنها بهتر و بیشتر است بهتر از کودکان دیگر بر نقص تولیدی خویش فائق می‌آیند و گفتار درمانها از تست از رتسکی برای سنجش استفاده می کنند.

D- قوه­ی دیادو

سرعت تولید هجاها بعنوان شاخص قوه­ی دیادو می‌باشد.

روشهای سنجش تعداد هجاها را در زمان 5 یا 10 ثانیه می‌شماریم.

روش فلچر: در تعداد هجاهای معین زمان را  اندازه گیری می‌گیرند.

و آنچه مهم است این  است که شدت و نوع اختلال تولیدی با قوه دیادو در ارتباط است

 09143162621                       09146590651

دکتر جعفر معصومی            دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه تهران
www.گفتاردرمانی.com
 www.goftardarmaniazarbaijan.com
www.goftardarmanitabriz.com

https://telegram.me/jafarmasumi

https://www.instagram.com/goftardarmani_tabriz/

  https://twitter.com/masumislp

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۶ ، ۱۰:۵۶
jafar masumi