گفتاردرمانی تبریز

درمان تاخیر رشدی، اختلالات تلفظی، اتیسم/ اوتیسم، لکنت، کم توانی ذهنی، اختلال خواندن و نوشتن، اختلال جویدن و بلع، کم شنوایی، آفازی،فلج مغزی، شکاف لب و کام

گفتاردرمانی تبریز

درمان تاخیر رشدی، اختلالات تلفظی، اتیسم/ اوتیسم، لکنت، کم توانی ذهنی، اختلال خواندن و نوشتن، اختلال جویدن و بلع، کم شنوایی، آفازی،فلج مغزی، شکاف لب و کام

گفتاردرمانی تبریز

ارایه خدمات ذیل در مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز :

1- ارزیابی درمان و توانبخشی کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالی (اختلالات توجه و تمرکز)
2- ارزیابی درمان و توانبخشی اتیسم (اوتیسم)
3- ارزیابی درمان و توانبخشی کم شنوایی و ناشنوایی
4- ارزیابی درمان و توانبخشی در پردازش حسی و پردازش حس شنیداری
5- ارزیابی درمان و توانبخشی تاخیر در رشد گفتار و زبان
6- ارزیابی درمان و توانبخشی کم توانی ذهنی و ناتوانی ذهنی
7- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات و مشکلات یادگیری
8- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات و مشکلات خواندن و نوشتن
9_-ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات تولید صداها و تلفظ
10- ارزیابی درمان و توانبخشی فلج مغزی و سی پی
11- ارزیابی درمان و توانبخشی مشکلات و اختلالات ناشی از آسیبهای مغزی و سکته
12- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات ارتباط اجتماعی (اتیسم، آسپرگر و .......)
13- ارزیابی درمان و توانبخشی شکاف لب وکام
14- ارزیابی درمان و توانبخشی ناروانی گفتار (لکنت، کلاترینگ و ....)
15- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات جویدن و بلع
16- ارزیابی درمان و توانبخشی مشکلات تغذیه ای
17- ارزیابی درمان و توانبخشی مشکلات حنجره ای وصدا
18- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات ارتباطی، گفتار و زبان سالمندی

نویسندگان

شمع و تفنگ آب پاش

چند عدد شمع بلند، تفنگ آب پاش و یک تخته سیاه تهیه کنید.

اهداف:1 - پیشرفت هماهنگی حرکات ظریف و درشت. 2 - یادگیری تمرکز روی هدف.

روش اجرا:

الف-  شمع ها را روشن کنید، و از کودک بخواهید به فاصله چند متر دورتر بایستد، سپس با تفنگ شعله ها را نشانه گیری کند. وقتی در این کار مهارت یافت، از او بخواهید فاصله اش را بیشتر کند.

ب شمع ها را روی تخته ی بلندی قرار دهید و از کودک بخواهید شعله ها را نشانه بگیرد. سنباده کاری بدین ترتیب که یک مربع 5*5 سانتی متر سانتی متر از جنس چوب با ضخامت حداکثر 3 میلیمتر و یک سنباده ی مخصوص چوب را در اختیار کودک قرار دهید و از او بخواهید که گوشه های مربع را با دقت به نحوی سوهان بزند که از این مربع یک دایره ی کاملاً گرد بسازد.

بازی خط  نقطه

این بازی به ظاهر ساده است اما در حقیقت نیازمند میزان بالای تمرکز و درک صحیح تدابیر بازی می باشد. روی یک ورق کاغذ به صورت جدول نقطه گذاری کنید، به طوری که تعداد نقاط طولی و عرضی با یکدیگر برابر باشد. اجرای بازی با ده نقطه در یک خط، ده دقیقه به طول می انجامد. بازیکنان به منظور اجتناب از بحث و جدل از دو رنگ مداد یا خودکار استفاده می کنند و به نوبت خطی را بین هر دو نقطه می کشند تا شکل مربعی را ای